Konkurs za sufinansiranje troškova udruženjima građana iz budžeta opštine Bačka Topola-organizovanje rada poljoprivrednih savetodavnih kancelarija na teritoriji opštine Bačka Topola