Skip to main content

Скупштина општине Бачка Топола

Скупштина општине је највиши орган Општине који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и Статутом.

Скупштину општине чине одборници које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са Законом и Статутом. Скупштина општине има 35 одборника. Одборници се бирају на четири године.

СРДИЋ САША-председникБЕЧКЕИ ТИБОР-заменик председника
ЈАБЛАН АНИКОМЕНЂАН АЛБЕРТ
ЧУСО ЕНИКЕБОРОШ КАРОЛИНА
ВЕКОЊ КАРОЉКОЛАР САБИНА
ОДРИ ЖУЖАНАФЕЈЕШ СИЛВИА
ВАШ АРПАДЧОРДАШ ЧАБА
ЧОРБА ОТОМАЈКИЋ МАЈА
САБО САБАДОШ СИЛВИАХАВЕРПУШ ЛАЈОШ
КИШЛИНДЕР ГАБОРКУРФИШ ДАНИЈЕЛА
КЕЛЕМЕН АРНОЛДБОРШОШ ЈОЖЕФ
ЧАБРИЛО МАРИЈАФАРКАШ АРМИН
ГАРДАШЕВИЋ ЗДЕНКАМИХЕЛЧИЋ ЈЕЛЕНА
СПАСОЈЕВИЋ МИРКОИВАНИШЕВИЋ ДЕЈАН
БЕКО ЂОРЂЕЈАНУС ЦВИЈЕТА
ПЛЕСКОЊА НАДАНАВАИ НАТАЛИА
УЗЕЛАЦ ВАЊАИВАНИШЕВИЋ ВЕСНА
ДР МИЛОШЕВ ГРУЈАГРУБОР ДАНИЈЕЛА
ОРЕШЧАНИН ГОРДАНА 
Магдалена Деак Ђукић - секретар Скупштине Општине Бачка Топола
Зита Мијатов Давидхази - заменик секретара Скупштине Општине Бачка Топола

Стална радна тела  Пословник скупштине општине  Материјал за скупштину општине        

Službeni listovi