Skip to main content

Избори за одборнике Скупштине општине Бачка Топола расписаних за 2. јун 2024. године

Дежурно лице Општинске Изборне Комисије - Арпад Мак: 062783821

Секретар Општинске Изборне Комисије - Петер Седлар 0638569762

Дежурно лице писарнице Општинске Управе - Ева Ађва 0645570369 

Лице задужено за вођење Јединственог Бирачког списка - Норберт Сатмари 0648624440


Решење о додели мандата кандидатима са изборних листа за избор одборника у Скупштину општине Бачка Топола>>

Изборне листе:

Решење о проглашењу изборне листе број 1 - Коалиција Савез војвођанских Мађара – Демократска странка војвођанских Мађара – Странка мађарског јединства >>

Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине Општине Бачка Топола - Коалиција Савез војвођанских Мађара – Демократска странка војвођанских Мађара – Странка>>

Решење о проглашењу изборне листе број 2 - АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - БАЧКА ТОПОЛА СУТРА (Ивица Дачић-Социјалистичка партија Србије-СПС; Милош Вучевић-Српска напредна странка-СНС) >>

Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине Општине Бачка Топола - АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - БАЧКА ТОПОЛА СУТРА (Ивица Дачић-Социјалистичка партија Србије-СПС; Милош Вучевић-Српска напредна странка-СНС)>>

Решење о проглашењу изборне листе број 3 - БАЧКА ТОПОЛА ПРЕКОСУТРА-TOPOLYA HOLNAPUTÁN (Народни покрет Србије-НПС, Странка слободе и правде-ССП, Демократска странка-ДС, Зелено-леви фронт-ЗЛФ, Демократска заједница војвођанских Мађара-ДЗВМ-ВМДК) >>

Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине Општине Бачка Топола - БАЧКА ТОПОЛА ПРЕКОСУТРА-TOPOLYA HOLNAPUTÁN (Народни покрет Србије-НПС, Странка слободе и правде-ССП, Демократска странка-ДС, Зелено-леви фронт-ЗЛФ, Демократска заједница војвођанских Мађара-ДЗВМ-ВМДК)>>


Роковник за вршење изборних радњи>>

Инструкција о примопредаји изборног материјала пре и после гласања>>

Одлука о начину прикупљања обавештења и објављивања укупног броја бирача за гласање ван бирачког места>>

Одлука о одређивању бирачких места>>

Одлука о утврђивању збирне изборне листе>>

Одлука о утврђивању изгледа и боје гласачког листића и контролног листа>>

Одлука о укупном броју бирача на изборима>> 

Одлука о броју гласачких листића који се штампају за гласање на изборима>>

Одлука о обрасцу потврде о изборном праву за гласање ван бирачког места>>

Одлука о евиденцијама>>

Одлука о легитимацијама>>

Одлука о обрасцима записника о примопредаји изборног материјала>>

Одлука о овлашћењу донoшења решења о измени бирачког одбора>>

Одлука о праћењу излазности бирача>>

Овлашћење за преводиоца страних посматрача за праћење рада органа>>

Овлашћење страних посматрача за посматрање рада органа>>

Решење о коришћењу средстава из јавних извора>>

Овлашћење за преводиоца страних посматрача за праћење рада органа>>

Овлашћење страних посматрача за посматрање рада органа на спровођењу избора>>

Информацију у вези гласања бирача ван бирачког места>>


Решење о престанку члана Изборне комисије (Наташа Шевић)>>

Решење о престанку члана Изборне комисије (Зоран Рађеновић)>>

Решење о именовању члана у Изборну комисију>>

Решење о именовању члана у Изборну комисију (Зоран Игњатов)>>

Решење о именовању члана у Изборну комисију у проширеном саставу Александар Вучић-Бачка Топола сутра>>

Решење о именовању члана у Изборну комисију у проширеном саставу Бачка Топола БАЧКА ТОПОЛА ПРЕКОСУТРА-TOPOLYA HOLNAPUTÁN>>

Решење о именовању члана у Изборну комисију у проширеном саставу Савез Војвођанских Мађара-др Балинт Пастор>>


Бирачки одбори:

Одлука о поступку предлагања у бирачке одборе за спровођење гласања на изборима>>

Одлука о утврђивању распореда места за предлагање чланова и заменика чланова бирачких одбора>>

Предлог за именовање чланова и заменика чланова бирачких одбора у сталном саставу>>

Предлог за именовање чланова и заменика чланова бирачких одбора у проширеном саставу>>


Обавештење о увиду у бирачки списак>>


Записници:

Записник са 75. седнице Општинске изборне комисије>>

Записник са 76. седнице Општинске изборне комисије>>

Записник са 77. седнице Општинске изборне комисије>>

Записник са 78. седнице Општинске изборне комисије>>

Записник са 79. седнице Општинске изборне комисије>>

Записник са 80. седнице Општинске изборне комисије>>

Записник са 81. седнице Општинске изборне комисије>>

Записник са 82. седнице Општинске изборне комисије>>

Записник са 83. седнице Општинске изборне комисије>>

Записник са 84. седнице Општинске изборне комисије>>

Записник са 85. седнице Општинске изборне комисије>>

Записник са 86. седнице Општинске изборне комисије>>

Записник са 87. седнице Општинске изборне комисије>>


Позив посматрачима:

Позив подносиоцима проглашених изборних листи и овлашћеним домаћим и страним посматрачима>>

Позив посматрачима за присуствовање паковању гласачких листића и осталог изборног материјала и примопредаји изборног материјала>>


Пријава посматрача:

Пријава домаћег посматрача (.доцx)>>

Списак представника домаћег посматрача (.доцx)>>

Пријава за страног посматрача (.доцx)>>

Списак представника страног посматрача (.доцx)>>

Одлука о посматрачима >>


Образац изборне листе (.доцx) >>

Образац изборне листе (.пдф) >>

Образац сагласности кандидата (.доцx) >>

Образац сагласности кандидата (.пдф) >>

Образац изјаве бирача (.доцx) >>

Образац изјаве бирача (.пдф) >>

Образац списка бирача (.xлсx) >>

Образац списка бирача (.пдф) >>

Одлука о обрасцима (.пдф) >>