Skip to main content

Општинско правобранилаштво Општине Бачка Топола

Адреса за пријем поште:

поштански фах 9

24300 Бачка Топола


Решење о постављењу Општинског правобраниоца Општине Бачка Топола


ОБАВЕШТЕЊЕ

Општинско правобраниласштво Општине Бачка Топола неће радити у периоду од 26.12.2023 год до 14.01.2023 год због коришћења годишњег одмора, те се у том периоду неће примати пошта за потребе правобранилаштва