Skip to main content

Општинско веће

Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине, као  и седам чланова Општинског већа. Председник Општине је председник Општинског већа. Заменик председника Општине је члан Општинског већа по функцији. Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника Општине.

Tomik Nimrod - zamenik predsednika opštine

Resor za mesne zajednice i međunarodnu saradnju

nimrod.tomik@btopola.org.rs 

Mentuš Livia

Mentuš Livia

Resor za finansije, udruženja građana i kultura

livia.mentus@btopola.org.rs

Nađ Norbert

Nađ Norbert

Resor za investicije i turizam

norbert.nadj@btopola.org.rs

Šefer Atila

Šefer Atila

Resor za komunalne delatnosti i zaštita životne sredine

atila.sefer@btopola.org.rs

 

Kovač Viktor

Resor za poljoprivredu i privredu

viktor.kovacs@btopola.org.rs

Milan Janus

Milan Janus

Resor za obrazovanje

milan.janus@btopola.org.rs

Marina Krsmanović

Marina Krsmanović

Resor za zdravstvo i socijalnu zaštitu

marina.krsmanovic@btopola.org.rs

Milan Obradović

Milan Obradović

Resor za sport i omladinu

milan.obradovic@btopola.org.rs 

Тел: 024/715-899

Адреса: 24300 Бачка Топола, Маршала тита 38.