Skip to main content

Буџет

Јавна расправа о Нацрту буџета за 2024 г.>>

Грађански водић кроз Нацрта буџета за 2024 г.>> 


3. Ребаланс буџета за 2023. годину>>

Грађански водич кроз Одлуку о 3 ребалансу буџета за 2023. годину>>

2. Ребаланс буџета за 2023. годину>>

Грађански водич кроз Одлуку о 2 ребалансу буџета за 2023. годину>>

Годишњи извештај о учинку програма за 2022. годину>>

Грађански водић кроз одлуку о ребалансу буџета за 2023. годину>>

Ребаланс буџета за 2023. годину>> 

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета општине Бачка Топола за 2024. годину>>

Одлука о буџету за 2023. годину>>

Грађански водич кроз Буџет за 2023. годину>>

2. Ребаланс буџета за 2022. годину>>

Грађански водич кроз Одлуку о ИИ ребалансу буџета за 2022. годину>>

1. Ребаланс буџета за 2022. годину>>

Грађански водич кроз Одлуку о ребалансу Буџета за 2022. годину>>

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета општине Бачка Топола за 2023. годину>>

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета општине Бачка Топола за 2022. годину>>

Извештај о извршењу Одлуке о буџету Општине Бачка Топола>>

Одлука о буџету општине Бачка Топола за 2022. годину>>