Skip to main content

Захтеви

Посебна документа:

Захтев за потврђивање урбанистичког пројекта>>

Захтев за постављање монтажног објекта>>

Захтев за издавање Дозволе о уклањању-рушењу објекта (дела објекта)>>

Захтев за раскопавање јавне површине>>

Захтев за издавање информације о локацији >>

Захтев за продужење радног времена>>

Захтев за ископавање и пренос посмртних остатака>>

Захтев за издавање решења о измени режима саобраћаја у редовним условима и у условима извођења радова на путу>>

Захтев за издавање уверења о могућностима спајања суседних парцела истог власника>>

Захтев за потврђивање пројекта ПАРЦЕЛАЦИЈЕ - ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ>>


Контакт:

Нешић Патаки Сузана - руководилац оделења за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство , заштиту животне средине, комунално-стамбене послове и привреду (715-059)

Весна Прица Брковић - самостални саветник урбанизма и грађевинарства (715-310, локал 125)

Тијана Шарчевић - грађевински инспектор (715-310, локал 113)