Skip to main content

Инспекцијски надзор

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Начелник Одељења за инспекцијски надзор: Акош Фитз

Телефон: 024/715-310, локал 118

емаил: акос.фитз@бтопола.орг.рс

 

НАДЛЕЖНОСТ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Надлежност>>

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ:

Извештај 2023>>

Сагласност Координационе Комисије>>

 

ИНСПЕКЦИЈЕ У ОДЕЉЕЊУ:

-Комунална и саобраћајна инспекција

-Грађевинска инспекција

-Просветна инспекција