Skip to main content

Подршка микро предузећима у општини Бачка Топола

Локална самоуправа Бачка Топола је први пут расписала конкурс за развој микро предузећа. За доделу бесповратних средстава је конкурисало 13 предузетника и сви кандидати су испунили услове конкурса.  Укупна вредност подршке износила је 1,2 милиона динара. Председник општине Адриан Сатмари је приликом потписивања уговора рекао да је циљ јачање привреде, повећање конкурентности и стварање економске атмосфере засноване на међусобном разумевању и подршци. Он је додао да је потребна финансијска средства за спровођење овог конкурса су планирана у буџету за 2024. годину, тако да и ове године ће бити подржана микро предузећа, а не искључује могућност проширења круга корисника.