Skip to main content

Podrška mikro preduzećima u opštini Bačka Topola

Lokalna samouprava Bačka Topola je prvi put raspisala konkurs za razvoj mikro preduzeća. Za dodelu bespovratnih sredstava je konkurisalo 13 preduzetnika i svi kandidati su ispunili uslove konkursa.  Ukupna vrednost podrške iznosila je 1,2 miliona dinara. Predsednik opštine Adrian Satmari je prilikom potpisivanja ugovora rekao da je cilj jačanje privrede, povećanje konkurentnosti i stvaranje ekonomske atmosfere zasnovane na međusobnom razumevanju i podršci. On je dodao da je potrebna finansijska sredstva za sprovođenje ovog konkursa su planirana u budžetu za 2024. godinu, tako da i ove godine će biti podržana mikro preduzeća, a ne isključuje mogućnost proširenja kruga korisnika.

Desni baner