Skip to main content

Боравишна такса

Привредно друштво, друго правно лице и предузетник који су регистровани у одговарајућем регистру и пружају услуге стмештаја врше наплату боравишне таксе од корисника улсуге смештаја за сваки дан боравка у износу од 80,00 динара.

Изузетно боравишну таксу плаћа физичко лице које пружа услуге смештаја у објектима домаће радиности ( кућа, апартман и соба) и сеоском туристичком домаћинству  до 30 индивидуалних лежајева, и које поседује правоснажно решење о категоризацији. Висина годишњег износа боравишне таксе коју плаћа физичко лице утврђује се решењем Одељења за наплату јавних прихода: број индивидуалних лежајева се помножи са износом од 1,000,00 динара.

Подзаконски прописи у односу на боравишну таксу: