Skip to main content

Boravišna taksa

Privredno društvo, drugo pravno lice i preduzetnik koji su registrovani u odgovarajućem registru i pružaju usluge stmeštaja vrše naplatu boravišne takse od korisnika ulsuge smeštaja za svaki dan boravka u iznosu od 80,00 dinara.

Izuzetno boravišnu taksu plaća fizičko lice koje pruža usluge smeštaja u objektima domaće radinosti ( kuća, apartman i soba) i seoskom turističkom domaćinstvu  do 30 individualnih ležajeva, i koje poseduje pravosnažno rešenje o kategorizaciji. Visina godišnjeg iznosa boravišne takse koju plaća fizičko lice utvrđuje se rešenjem Odeljenja za naplatu javnih prihoda: broj individualnih ležajeva se pomnoži sa iznosom od 1,000,00 dinara.

Podzakonski propisi u odnosu na boravišnu taksu: