Skip to main content

Референдуми на подручју Месне заједнице Његошево, Месне заједнице Гунарош и Месне заједнице Стара Моравица расписаних за 03. март 2024. године

Контакт телефон Општинске изборне комисије на дан гласања: 024/715 470

Председник Општинске изборне комисије: Арпад Мак 062 783 821

Заменик председник Општинске изборне комисије: Нада Мехаковић 063 88 57 262

Секретар Општинске изборне комисије: Петер Седлар 063 85 69 762

Заменик секретар Општинске изборне комисије: Магдалена Деак Ђукић 060 71 64 550


Обавештење - бирачки списак>>

Одлука о одређивању штампарије>>

Одлука о одређивању боје гласачког листића и боје контролног листа>>

Одлука о броју гласачког листића који се штампају за гласање на референдуму дана 03.03.2024.г.>>

Одлука о измени одлуке о броју гласачког листића који се штампају за гласање на референдуму дана 03.03.2024.г.>>

Записник са 66 седнице>>

Записник са 67 седница>>

Записник са 68 седница>>

Записник са 69 седница>>

Записник са 70 седница>>

Записник са 71 седница>>

Записник са 72 седница>>


Стара Моравица

Роковник Стара Моравица>>

Решење о одређивању гласачког места-Месна заједница Стара Моравица>>

Обрасци-Стара Моравица>>

ГМ бр 1. Решење о именовању председника и чланова гласачког одбора и њихових заменика>>

ГМ бр 2. Решење о именовању председника и чланова гласачког одбора и њихових заменика>>

ГМ бр 3. Решење о именовању председника и чланова гласачког одбора и њихових заменика>>

ГМ бр 3. Измена решење о именовању председника и чланова гласачког одбора и њихових заменика>>

Извештај о резултатима гласања на референдуму - Стара Моравица>>


Гунарош

Роковник Гунарош>>

Решење о одређивању гласачког места-Месна заједница Гунарош>>

Решење о измени решења о одређивању гласачког места-Месна заједница Гунарош>>

Обрасци-Гунарош>>

ГМ бр 4. Решење о именовању председника и чланова гласачког одбора и њихових заменика>>

Извештај о резултатима гласања на референдуму - Гунарош>>


Његошево

Роковник Његошево>>

Решење о одређивању гласачког места-Месна заједница Његошево>>

Решење о измени решења о одређивању гласачког места-Месна заједница Његошево>>

Обрасци-Његошево>>

ГМ бр 5. Решење о именовању председника и чланова гласачког одбора и њихових заменика>>

Извештај о резултатима гласања на референдуму - Његошево>>