Skip to main content

Одлука о расписивању огласа у другом кругу за прикупљање писаних понуда за закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Бачка Топола до привођења намени