Skip to main content

Потписани су уговори за повећање енергетске ефикасности

113 грађана који су конкурисали на Јавни позив за доделу бесповратних средстава су потписали уговоре у оквиру програма повећање енергетске ефикасности у Бачкој Тополи. 

Општина Бачка Топола је обезбедила 10 милиона динара као подршку, а Министарство рударства и енергетике још 10 милиона динара за ову намену, али подносиоци захтева морају да обезбеде и сопствено учешће, тако да је укупна вредност програма у овом кругу износи око 45 милиона динара. Уговоре крајњим корисницима бесповратних средстава уручио је Председник општине Адриан Сатмари.

 

energiaenergia
energiaenergia