Obaveštenje o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa

Opštinskoj upravi prestaje nadležnost za overavanje potpisa, rukopisa i prepisa od 01. marta 2017. godine , shodno članu 29. stav 2  Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 93/2014 i 22/2015).

POTPIS,RUKOPIS I PREPIS OVERAVA JAVNI BELEŽNIK.