Skip to main content

Накнада за заштиту и унапређење животне средине

Законом о накнадама за коришћење јавних добара је уређено плаћање накнаде за заштиту у унапређење животне средине.
Уредбом о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима накнада (“Сл. гласник РС”, број 86/2019 и 89/2019) прописани су критеријуми и износи накнаде.
Обвезници накнаде за заштиту и унапређење животне средине су правна лица и предузетници (укључујући и паушалце) чија се шифра делатности налази у Прилогу 1 Уредбе .
Пријаве се подносе електронско на Порталу ЛПА (lpa.gov.rs) до 31. јула сваке пореске године.