Skip to main content

Накнаде за коришчење јавних површина

Законом о накнадама за коришћење јавних добара уређено је да су накнаде за коришћење јавних површина следеће накнаде:

  • Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе,
  • Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање
  • Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевиснким материјалом и извођење грађевиснких радова и изградњу.

Обвезник накнаде је корисник јавне површине.
Захтев за коришћење јавне површине се подноси Одељењу за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комунално-стамбене послове и привреду.
На основу решења о одобрењу за коришћење јавне површине, донетог са стране поменутог одељења, локална пореска администрација утврђује накнаду за коришћење јавне површине.
Подзаконски прописи у односу на накнаде за коришћење јавне површине: