Skip to main content

Предшколска установа за децу "Бамби"

Званичнан назив установа: Предшколска установа "Бамби"

Адреса: Дунавска 8. 24300 Бачка Топола

Број телефона: 024/711-148

Е-маил адреса: bambi@stcable.net 

Интернет страница: bambiedu.rs 


Предшколска установа за децу Бамби из Бачке Топола основана је у мају 1886.године.Наша установа има 13 педагошких  јединица 4 у граду а 9 на насељених места на нивоу општине.

Предшколска установа Бамби концептом својих услуга у делатности предшколског васпитања и образовања ствара породично окружење за одрастање сваког детета. Мотивисани запослени су највеће упориште,извор идеја и покретачка снага наше Установе,који родитељима и деци треба да пруже осећај сигурности адекватном применом програма васпитања и образовања.

Наш Мото :

Да постанемо синоним за сигурно и срећно одрастање сваког детета,како обезбеђивањем адекватног окружења одрастања тако и укључивањем најзначајнијег актера у животу детета-родитеља. Увођењем иновативних програма желимо да постанемо и центар сповођења стручних програма за сваког запосленог у делатности предшколског васпитања и образовања.

Визија наше установе је да постанемо установа,која може да обухвати што већи број деце са свим својим особиностима ,која расту и развијају се у богатој и квалитетној васпитно-образовној средини подстицајној за развој и напредовање,уз активно учешће родитеља као значајног партнера у васпитно-образовном процесу и локалне средине, у атмосфери позитивне професионалне комуникације и стручне компетенције запослених. Стална тежња у достизању мултикултуралних циљева.Свако дете има једнаке шансе за раст, развој и напредовање.