Skip to main content

Повећан је обим средстава намењених за унапређење енергетске ефикасности у општини Бачка Топола

ener_efikas

У 2023. години за конкурс за унапређење енергетске ефикасности у општини Бачка Топола предвиђено је 20 милиона динара. Локална самоуправа је успешно учествовала у овогодишњем конкурсу Министарства рударства и енергетике за подстицање енергетске ефикасности. Председник општине, Адриан Сатмари је 20. јула са министарком рударства и енергетике, Дубравком Ђедовић потписао уговор о реализацији поменутог пројекта. Према овоме, ове године у буџету општине за унапређење енергетске ефикасности домова грађана предвиђено је 10 милиона динара, а министарство је такође обезбедило средства подстицаја у износу од 10 милиона динара. Слично као и прошле године, у првом кругу распише се јавни позив за учешће извођача радова у спровођењу мера, након чега ће  бити расписан конкурс за грађане, о чему ће бити благовремено обавештено становништво.