Ugrás a tartalomra

Állandó munkatestületek

A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó kérdések megvitatására, a Képviselő-testület által meghozandó előírás- és határozati javaslatok véleményezésére és egyéb teendők ellátására, a Statútummal és a jelen Ügyrenddel összhangban, állandó munkatestületek alakulnak.

          A Képviselő-testület állandó munkatestületeit bizottságokként alapítják meg. A Képviselő-testület bizottságai az alábbiak:

 1. Adminisztratív és Mandátumvizsgáló Bizottság,
   
 2. Választási és Kinevezési Bizottság,
   
 3. Jogszabályügyi és Közigazgatási Bizottság,
   
 4. Költségvetési, Pénzügyi, Társadalmi-gazdasági Fejlesztési és Gazdasági Bizottság,
   
 5. Társadalmi Tevékenységügyi, Oktatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi, Ifjúsági és Sportügyi Bizottság
   
 6. Településrendezési, Építésügyi, Lakásügyi-kommunális és Környezetvédelmi és -fejlesztési Bizottság
   
 7. Helyi Közösségi és Vallási Közösségi Bizottság
   
 8. Mezőgazdasági és Falufejlesztési Bizottság
   
 9. Folyamodvány- és Panaszügyi Bizottság
   
 10. Díjakat és Elismeréseket Odaítélő Bizottság
   
 11. Utcák, Terek, Tanyacsoportok és Településrészek Névjavaslatát Megállapító Bizottság
   
 12. Korrupcióellenes Bizottság

            A jelen Ügyrend által előirányzott állandó munkatestületek mellett a Képviselő-testület megalapítja a Képviselő-testület külön állandó munkatestületeit, a törvénnyel és a Statútummal összhangban, mégpedig:

 1. Ifjúsági Tanács,
   
 2. Nemi Esélyegyenlőségi Tanács,
   
 3. Egészségügyi Tanács,
   
 4. Etikai Kódex Alkalmazását Figyelő Tanács,
   
 5. Községi Szülői Tanács

A külön munkatestületek munkafeltételeit és a szakmai és adminisztratív teendők ellátását a Községi Közigazgatási Hivatal biztosítja.