Ugrás a tartalomra

Munkahelyi zaklatás megelőzése

Értesítés az alkalmazottaknak

Tájékoztatjuk az alkalmazottakat, hogy a Munkahelyi zaklatás megelőzéséről szóló törvény 13. és 14. szakaszainak rendelkezéseivel (SzK Hivatalos Közlönye 2010/36 szám), valamint A munkahelyi visszaélés és szexuális zaklatás tilalmáról, valamint az ilyen magatartással szembeni védelemhez való joggal való visszaélésről szóló Közleménnyel összhangban, az az alkalmazott, aki úgy ítéli meg, hogy bántalmazásnak van kitéve, indokolással ellátott kérelmet nyújt be a bántalmazás elleni védekezés érdekében a munkáltató felelős személyéhez.  A kérelmet annak az alkalmazottnak az írásos hozzájárulásával nyújthatja be a szakszervezeti képviselő, a munkahelyi biztonságért és egészségvédelemért felelős személy, a munkavállalók munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi képviselője vagy a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi bizottság is, aki úgy ítéli meg, hogy bántalmazásnak van kitéve.

Ha a jogi személy felelős személyét, illetve a munkáltatót mint természetes személyt bántalmazással vádolják, az az alkalmazott, aki úgy ítéli meg, hogy bántalmazásnak van kitéve, a közvetítői eljárás megindításának kérelmét közvetlenül benyújthatja az adott személyhez.

Ha a jogi személy felelős személyét, illetve a munkáltatót mint  természetes személyt bántalmazással vádolják, az az alkalmazott, aki úgy ítéli meg, hogy bántalmazásnak van kitéve, a munkáltatónál a bántalmazás elleni védekezési eljárás e törvényben meghatározott elévülési idejének lejárta előtt, a munkáltatónál közvetítői eljárás megindítása iránti kérelem benyújtása nélkül, eljárást kezdeményezhet az illetékes bíróság előtt.

A Községi Közigazgatási
Hivatal vezetője
Szedlár Péter s.k.

Preuzmi rešenje>>