Ugrás a tartalomra

Értesítések

Desni baner

Értesítés-családi házak és lakások energetikai felújítása

         Értesítjük Topolya község polgárait, hogy a Topolya község területén lévő családi házak és lakások energetikai felújítását célzó intézkedések 2023. évi társfinanszírozására kiírt, 31-35/2023-V számú, 2023. október 10-én közzétett nyilvános felhívás jelenlegi szakaszában a Bizottság helyszíni szemlét tart, amely során ellenőrzi, hogy teljesülnek-e a polgárok jelentkezéseiben megadott műszaki feltételek.

Mijatov Dávidházi Zita

a Bizottság elnöke

Értesítés a választópolgárok aláírásának hitelesítéséről

Szerbia Alkotmányának 109. szakasza és a köztársasági elnökről szóló törvény 21. szakasza alapján, a Kormány megindokolt javaslatára, a köztársasági elnök rendeletet hozott a Szerb Köztársaság 2022. április 3-án megválasztott Nemzetgyűlésének feloszlatásáról, és 2023. december 17-ére parlamenti választásokat írt ki.

Értesítünk minden érdekelt felet, hogy Topolya Községi Közigazgatási Hivatala is végzi a választási listákat támogató választópolgárok aláírásának hitelesítését. 

Értesítés

            Értesítjük Topolya község lakosságát, hogy az előzetes adatok alapján, a Topolya község területén lévő családi házak és lakások energetikai felújítását célzó intézkedések 2023. évi társfinanszírozására (a 2023. október 10-én közzétett, 31-35/2023-V számú nyilvános felhívás) szánt forráskeret kimerült, s a beérkezett kérelmek elbírálását követően fog kiderülni, hogy maradt-e még forrás további támogatások kiosztására.

Értesítés a mezőgazdasági földterületek termőképességének elemzése utáni költségek Topolya község költségvetésének terhére történő megtérítésére való jog érvényesítését kérelmezők számára

         Topolya Községi Tanácsa 2023. 07. 14-i ülésén meghozta a Szabályzatot a mezőgazdasági területek termőképességének elemzése költségeinek megtérítésére való jog gyakorlásának feltételeiről és eljárásáról Topolya község költségvetése terhére (Topolya Község Hivatalos Lapja, 16/2023. szám).