Ugrás a tartalomra

Helyi Ombudsman

Мilаdin Nеšić  1958. november 3-án született Bácskossuthfalván. Általános iskolába Bácskossuthfalván és Pacséron járt. A gimnáziumot Topolyán végezte, s 1981-ben szerzett diplomát az újvidéki Jogi Karon.  Több vállalatnál dolgozott (pl. az újvidéki Nivа, a bácskossuthfalvi Мitеks, az újvidéki Меdisаn Hоlding) csoportigazgatóként vagy vezérigazgatóként.

1986 és 1989 között Topolya Községi Képviselő-testületének titkára. Több közjogi és társadalmi feladatkört töltött be, s számos bizonyítvánnyal rendelkezik meghatározott szakterületeken. Nős, két gyermeke van.

Topolya község Helyi Ombudsmanjaként Miladin Nešić az emberi, polgári és kisebbségi jogok előmozdításával kapcsolatos minden tevékenység iránt elkötelezett, ezért részt vesz az említett terület képzési tevékenységeiben. A Szerbiai Helyi Ombudsmanok Egyesülete megalapításának egyik kezdeményezője, amely később Szerbiai Ombudsmanok Egyesületévé alakult, mely testület elnöke. Engedéllyel rendelkező mediátor, kezdeményezője a Topolya Község Mediációs Központja alapításának, a Szerbiai Mediátorok Nemzeti Egyesületének egyik alapítója és igazgatóbizottsági tagja. Helyi Ombudsmanná 2019. május 30-án választották meg Topolya Községi Képviselő-testület ülésén, 5 éves megbízatási időre.


Helyi Ombudsman

E szerv Topolya községben 2003. 04. 01-jén kezdte munkáját Polgári Védőként, ebben a tekintetben Topolya község úttörő  volt a Szerb Köztársaságban, illetve az akkori Szerbia és Montenegró Államközösségben. Később e szerv Polgári Jogvédő néven működik, most pedig Helyi Ombudsmanként. A Helyi Ombudsman a jelenleg érvényben lévő, Topolya község Helyi Ombudsmanjáról szóló határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2019/5. szám) alapján, amelyet Topolya Községi Képviselő-testülete 2019. május 30-án hozott, független és önálló szervként alakult, mely védi a polgárok jogait és ellenőrzi Topolya Községi Közigazgatási Hivatala, valamint Topolya község különálló szervezeteinek és szolgálatainak munkáját, valamint más, Topolya község által alapított szervek és szervezetek, vállalatok és intézmények tevékenységét, melyek nyilvános jogosítványokkal rendelkeznek. A Helyi Ombudsman előtti eljárás nem nyilvános.

A Helyi Ombudsmant Topolya Községi Képviselő-testülete helyezi hivatalba, 5 éves megbízatásra, az illető határozatban előírt feltételek szerint.

A Helyi Ombudsman gondoskodik a polgári és kisebbségi jogok, szabadságjogok védelméről és előmozdításáról.

Polgár fogalom alatt, az említett határozat értelmében, a természetes személyeket értjük, akik hazai vagy külföldi állampolgárok, állampolgárság nélküli személyek, valamint a hazai és külföldi jogi személyeket, melyek jogairól és kötelezettségeiről a közigazgatási szervek döntenek.

A Helyi Ombudsmanhoz a polgárok minden olyan esetben fordulhatnak, amennyiben magukat valamely jogsértés alanyának tekintik. Amennyiben az ügy a Szerb Köztársaság Polgári Jogvédőjének vagy a Tartományi Polgári Jogvédő - Ombudsman illetékességébe tartozna, Topolya község Helyi Ombudsmanja a jogvédelem érdekében ezekkel együttműködik, illetve ezek illetékességébe utalja az ügyet.  

A polgárok mindazon esetekben a Helyi Ombudsmanhoz fordulhatnak, amennyiben bizonyos kérdésük vagy kétségük van valamely joguk megvalósításával kapcsolatban, s ekkor a polgári jogvédő útbaigazítja, jogaik megvalósításának módjáról.


 + A Szerbiai Helyi Ombudsmanok Egyesülete>>

 + A Szerbiai Mediátorok Nemzeti Egyesülete>>


Elérhetőségek: Topolya, Tito Marsall u. 30.
Telefon: 024/715-310

               063/11 09 551

E-mail: nesic.miladin@btopola.org.rs

Munkaidő Topolyán:

- Az intézmény székhelyén, a topolyai irodában, munkanapokon, mégpedig kedden, szerdán és csütörtökön 10.00 és 14.00 óra között.

Topolya község helyi közösségeiben az alábbiak szerint:

- Pacséron minden hónap első hétfőjén, 9.00 és 11.00 óra között;

- Karađorđevo minden hónap második hétfőjén 9.00 és 11.00 óra között;

- Kisbelgrádban minden hónap második hétfőjén, 11.00 és 13.00 óra között;

- Krivaján minden hónap harmadik hétfőjén 09.00 és 11.00 óra között;

- Bácskossuthfalván minden hónap első péntekén 09.00 és 11.00 óra között;

- Bajsán minden hónap második péntekén, 9.00 és 11.00 óra között;

- Pannónián minden hónap második péntekén 11.00 és 13.00 óra között

- Zentagunarason minden hónap harmadik péntekén 9.00 és 11.00 óra között

- Gunarason, minden hónap negyedik péntekén 9.00 és 11.00 óra között.

 A fogadásra nem kell külön bejelentkezni. Sürgős, kivételesen igazolt esetekben a polgárok az említett munkaidőn kívül is bejelentkezhetnek.


Topolya község területén illetékes Helyi ombudsman munkájának 2023. évi programja és terve>>

Jelentés Topolya község Helyi ombudsmanjának 2022. évi munkájáról>>