Skip to main content

Stalna radna tela

Za razmatranje pojedinih pitanja iz nadležnosti Skupštine, davanje mišljenja na predloge propisa i odluka koje donosi Skupština i vršenje drugih poslova u skladu sa Statutom i ovim Poslovnikom, obrazuju se stalna radna tela Skupštine

            Stalna radna tela Skupštine obrazuju se kao odbori. Odbori Skupštine su:

 1. Odbor za administrativno-mandatna pitanja,

 2. Odbor za izbor i imenovanja,

 3. Odbor za propise i upravu,

 4. Odbor za budžet, finansije, društveno-ekonomski razvoj i privredu,

 5. Odbor za društvene delatnosti, obrazovanje, socijalna pitanja, zdravstvo, omladinu i sport,

 6. Odbor za urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne delatnosti,i zaštitu i unapređenje životne sredine,

 7. Odbor za rad i razvoj mesnih zajednica i odnose sa verskim zajednicama,

 8. Odbor za poljoprivredu i razvoj sela,

 9. Odbor za predstavke i pritužbe,

 10. Odbor za nagrade i priznanja,

 11. Odbor za utvrđivanje predloga naziva ulica, trgova, zaselaka i delova naseljenih mesta,

 12. Odbor za borbu protiv korupcije,

            Pored stalnih radnih tela predviđenih ovim Poslovnikom, Skupština osniva posebna stalna radna tela Skupštine, u skladu sa zakonom i Statutom, i to:

 1. Savet za mlade,

 2. Savet za rodnu ravnopravnost,

 3. Savet za zdravlje,

 4. Savet za praćenje primene Etičkog kodeksa,

 5. Savet roditelja opštine,

Uslоvе zа rаd pоsеbnih rаdnih tеlа i оbаvlјаnjе stručnih i аdministrаtivnо-tеhničkih pоslоvа оbеzbеđuје Оpštinskа uprаvа