Obaveštenje za davanje predloga za dodeljivanje priznanja «Pro urbe» u 2018. godini

Na osnovu člana 3. Odluke o osnivanju priznanja «Pro urbe» («Sl. list opštine Bačka Topola», broj 10/2001, 2/2005 i 6/2009) Komisija za sprovođenje postupka dodele priznanja «Pro urbe» Skupštine opštine Bačka Topola,  objavljuje O B A V E Š T E NJ E za davanje predloga za dodeljivanje priznanja «Pro urbe» u 2018. godini

Preuzmi obaveštenje>>

Obaveštenje o suzbijanju krpelja na teritoriji Opštine Bačka Topola

Obaveštavamo građane da će u periodu od 23.04.2018.god. do 06.05.2018.god. preduzeće „Oris“ doo Sombor izvršiti suzbijanje krpelja na zelenim površinama na gradu i naseljenim mestima teritorije Opštine Bačka Topola. Tretman će se sprovoditi preparatima na bazi aktivne materije lambda cihalotrin i cipermetrin. Tretmanom će biti obuhvaćene zelene površine u gradu i naseljima kao i izletišta van naselja.  Molimo pčelare da u periodu vršenja tretmana zaštite ili izmeste svoje košnice.