Obaveštenje o mogućnosti bezgotovinskog plaćanja usluga

U skladu sa članom 5. Sporazuma o zajedničkom prihvatanju platnih kartica (DinaCard, Visa i MasterCard) na POS terminalima na šalterima Opštinske uprave Bačka Topola, zaklјučen između Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu i Opštine Bačka Topola, Opštinska uprava Bačka

O B A V E Š T A V A