Važni telefoni

Važni telefoni

Telefoni epidemiološke službe za sve informacije

Specijalan broj Ministarstva zdravlja

za pitanja u vezi sa korona virusom:

064 8945 235

Institut za javno zdravlje Srbije

“Dr. Milan Jovanović Batut”:

011 2684 566

Važni telefoni Doma Zdravlja:

JP TRŽNICA Bačka Topola-dezinfekcija pijačnog prostora

JP TRŽNICA Bačka Topola obaveštava građane, da su počeli sa dezinfekcijom kompletnog prostora Bačkotopolske pijace. Dezinfekciju vrše nedeljno dva puta. Ponedeljkom i petkom. Želimo svim građanima Bačke Topole da istraju u ovoj borbi i čuvaju sebe kao i sve oko sebe.

Rukovodstvo JP TRŽNICE

Obaveštenje građanima

Obaveštavamo građane Opštine Bačka Topola da će, na osnovu Zaklјučka Vlade Republike Srbije broj 53-2561/2020 od 16. marta 2020. Godine, Opštinska uprava Bačka Topola nastaviti da obavlјa poslove koje je obavlјala u neposrednom kontaktu sa strankama i to putem pisane ili elektronske pošte ili putem telefona.

Propisani obrasci dostupni su na adresi www.btopola.org.rs, u odelјku „E-uslige“ ali će se podnesci građana u pisanom obliku preuzimati u rad i kada nisu podneti na propisanim obrascima.