Obaveštenje o suzbijanju krpelja na teritoriji opštine Bačka Topola

Obaveštavamo građane da će u periodu od 06.05.2020.god. do 31.05.2020.god. preduzeće „Oris“ doo Sombor izvršiti suzbijanje krpelja na zelenim površinama na gradu i naseljenim mestima teritorije Opštine Bačka Topola. Tretman će se sprovoditi preparatima na bazi aktivne materije deltametrin i lambda cihalotrin. Tretmanom će biti obuhvaćene zelene površine u gradu i naseljima kao i izletišta van naselja. Molimo pčelare da u periodu vršenja tretmana zaštite ili izmeste svoje košnice.