Skip to main content

Opštinsko veće

Opštinsko veće čine predsednik Opštine, zamenik predsednika Opštine, kao  i sedam članova Opštinskog veća. Predsednik Opštine je predsednik Opštinskog veća. Zamenik predsednika Opštine je član Opštinskog veća po funkciji. Članove Opštinskog veća bira Skupština opštine, na period od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom od ukupnog broja odbornika. Kandidate za članove Opštinskog veća predlaže kandidat za predsednika Opštine.

Tomik Nimrod - zamenik predsednika opštine

Resor za mesne zajednice i međunarodnu saradnju

nimrod.tomik@btopola.org.rs 

Mentuš Livia

Mentuš Livia

Resor za finansije, udruženja građana i kultura

livia.mentus@btopola.org.rs

Nađ Norbert

Nađ Norbert

Resor za investicije i turizam

norbert.nadj@btopola.org.rs

Šefer Atila

Šefer Atila

Resor za komunalne delatnosti i zaštita životne sredine

atila.sefer@btopola.org.rs

 

Kovač Viktor

Resor za poljoprivredu i privredu

viktor.kovacs@btopola.org.rs

Milan Janus

Milan Janus

Resor za obrazovanje

milan.janus@btopola.org.rs

Marina Krsmanović

Marina Krsmanović

Resor za zdravstvo i socijalnu zaštitu

marina.krsmanovic@btopola.org.rs

Milan Obradović

Milan Obradović

Resor za sport i omladinu

milan.obradovic@btopola.org.rs 

Tel: 024/715-899

Adresa: 24300 Bačka Topola, Maršala tita 38.