Skip to main content

Obeveštenje

Desni baner

Konačna lista kandidata za popisivače koji se pozivaju na obuku

Konačna lista kandidata koji se pozivaju na obuku objavljuje se po naseljenim mestima/klasterima, u okviru opštine/grada/gradske opštine za koju su se kandidati prijavili. Kandidati su grupisani po naseljenim mestima u kojima žive, odnosno po klasterima (dva ili više manjih naseljenih mesta grupisano je u jedan klaster) i rangirani su po ukupnom broju bodova koje su ostvarili na osnovu podataka navedenih u prijavi i na intervjuu. 

Preliminarna lista kandidate za popisivače koji se pozivaju na obuku

Republički zavod za statistiku objavljuje Preliminarnu listu kandidata za popisivače koji se pozivaju na obuku.

Preliminarnu listu možete pogledati - ovde.

Pravo na ulaganje prigovora na Preliminarnu listu imaju svi kandidati koji su učestvovali u izbornom postupku.

Rok za ulaganje prigovora je 02. septembar 2023. godine do 16.00 časova.

Lokalni informacioni centar za energetsku efikasnost opštine Bačka Topola

Građani odnosno zainteresovane strane u vezi postupaka, procedura i predmeta tokom realizacije mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Bačka Topola, u okviru projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji,“ mogu da se obrate opštini Bačka Topola na neki od sledećih kontakata:

Obaveštenje podnosiocima zahteva za ostvarivanje prava na naknadu troškova analize plodnosti poljoprivrednog zemljišta na teret budžeta opštine Bačka Topola

         Opštinsko veće opštine  Bačka Topola na sednici održanoj dana  14.07.2023.godine donelo je  Pravilnik o uslovima  i postupku ostvarivanja  prava na naknadu troškova analize plodnosti poljoprivrednog zemljišta na teret budžeta opštine Bačka Topola („Službeni list opštine Bačka Topola“, broj 16/2023).