Potpisivanje ugovora sa stipendistima

Potpisivanje ugovora sa stipendistima koji su ostvaili pravo na stipendiju u 2019-2020 godini vršiće se od 09.12.2019. godine do 20.12.2019. odine od 8,00-15,00 h u kancelariji Šefa za Odseka za društvene delatnosti Radmile Uskoković, B. Topola, ul. M.Tita 30.

Obaveštenje o mogućnosti bezgotovinskog plaćanja usluga

U skladu sa članom 5. Sporazuma o zajedničkom prihvatanju platnih kartica (DinaCard, Visa i MasterCard) na POS terminalima na šalterima Opštinske uprave Bačka Topola, zaklјučen između Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu i Opštine Bačka Topola, Opštinska uprava Bačka

O B A V E Š T A V A