Skip to main content

Шеф кабинета Председника општине

Nada MehakovićНада Мехаковић је рођена 25. октобра 1956. године у Шиду. Основну и средњу школу-гимназију завршила је у Бачкој Тополи. Дипломирала је на Правном факултету у Новом Саду. Од 21.јуна 1982. године ради у Општинској управи Бачка Топола, с тим што је након реорганизације  исте у периоду од 1992. године до 1996. године радила у Републичкој Управи јавних прихода. Од 24. јуна 1996. поново ради у Општинској управи. Обављала је послове  в.д. секретара Скупштине општине, старешине Службе за заједничке послове, шефа Одсека за општу управу, шефа Одсека за имовинско правне послове, в.д. начелника Одељена за грађевинарство, стамбено-комуналне послове, пољопривреду, приватно предузетништво и имовинско правне послове. Од 1. априла 2005. до 30.12.2019. године је била начелник Одељења за општу управу и друштвене делатности.

У посебној организационој јединици Кабинету председника општине запослена је као шеф Кабинета Председника општине почев од 02.08.2021. године где обавља најсложеније послове у складу са Правилником о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, Служби буџетске инспекције и Служби локалног омбудсмана општине Бачка Топола.

Обзиром да дуги низ година ради у Општинској управи жеља јој је да се Општинска управа и даље развија и модернизује у циљу ефикаснијег и бољег рада и што боље комуникације са грађанима.

 Удата је и мајка једног сина.

 

Контакт: Бачка Топола, Маршала Тита 38.

Телефон: 024/715-899

Е-маил: nada.mehakovic@btopola.org.rs