Skip to main content

Гимназија и економска школа "Доситеј Обрадовић"

Званичан назив установа: Гимназија и економска школа "Доситеј Обрадовић"

Адреса: Трг Зорана Ђинђића 12, 24300 Бачка Топола

Број телефона: 024/711-934

Е-маил адреса: gimnazijabt@mts.rs 

Интернет страница: www.dositejbt.edu.rs 

Друштвене мреже: Facebook - dositej.btopola


Школа је основана пре више од пола века. У њој се, настава  одвија на српском и мађарском језику. Образујемо ученике општег типа гимназије, затим у поручју економије економске техничаре а туристичко хотелијерске техничаре у подручју туризам и угоститељство. Ученици наше школе одувек су били амбициозни и успешни у савладавању наставних програма а поред тога, остварују и завидне резултате на такмичењима у земљи и иностранству. Посебно смо поносни на наше бивше ученике који су данас успешни, пословни људи.