Skip to main content

Gimnazija i ekonomska škola "Dositej Obradović"

Zvaničan naziv ustanova: Gimnazija i ekonomska škola "Dositej Obradović"

Adresa: Trg Zorana Đinđića 12, 24300 Bačka Topola

Broj telefona: 024/711-934

E-mail adresa: gimnazijabt@mts.rs 

Internet stranica: www.dositejbt.edu.rs 

Društvene mreže: Facebook - dositej.btopola


Škola je osnovana pre više od pola veka. U njoj se, nastava  odvija na srpskom i mađarskom jeziku. Obrazujemo učenike opšteg tipa gimnazije, zatim u poručju ekonomije ekonomske tehničare a turističko hotelijerske tehničare u području turizam i ugostiteljstvo. Učenici naše škole oduvek su bili ambiciozni i uspešni u savladavanju nastavnih programa a pored toga, ostvaruju i zavidne rezultate na takmičenjima u zemlji i inostranstvu. Posebno smo ponosni na naše bivše učenike koji su danas uspešni, poslovni ljudi.