Skip to main content

Библиотека „Ержебет Јухас“

Званичан назив установа: Библиотека „Ержебет Јухас“

Адреса: Главна у. 16, 24300 Бачка Топола

Број телефона: 024/711-725

Е-маил адреса: bibltop@bibltop.org

Интернет страница: bibltop.org

Друштвене мреже: Facebook - jebibltop

                             Instagram - library.juhaserzebet


Библиотека „Ержебет Јухас“ у Бачкој Тополи и њених 6 огранака (у Пачиру, Старој Моравици, Бајши, Новом Орахову, Гунарошу и на Панонији) својим фондом од преко 110.000 књига опслужује локалну заједницу која броји преко 40.000 становника.

Зграда библиотеке налази се у центру Бачке Тополе, у некадашњој згради рабината, која је сада у власништву општине.  Оснивач и финансијери библиотеке су локална управа Бачке Тополе и Мађарски национални савет, који сматрају да је рад институције са историјом дужом од седам деценија од велике важности за заједницу.

У приземљу зграде смештена је пространа читаоница, а у поткровљу сала за културне манифестације и скупове са 80 места, као и просторија Кодер клуба за младе програмере и легат књижевнице Ержебет Јухас, по којој је библиотека и добила име.

Наш каталог се налази на https://opac3.topolya.qulto.eu/ , а заинтересовани могу приступити нашим фондовима из својих домова.