Skip to main content

Biblioteka „Eržebet Juhas“

Zvaničan naziv ustanova: Biblioteka „Eržebet Juhas“

Adresa: Glavna u. 16, 24300 Bačka Topola

Broj telefona: 024/711-725

E-mail adresa: bibltop@bibltop.org

Internet stranica: bibltop.org

Društvene mreže: Facebook - jebibltop

                             Instagram - library.juhaserzebet


Biblioteka „Eržebet Juhas“ u Bačkoj Topoli i njenih 6 ogranaka (u Pačiru, Staroj Moravici, Bajši, Novom Orahovu, Gunarošu i na Panoniji) svojim fondom od preko 110.000 knjiga opslužuje lokalnu zajednicu koja broji preko 40.000 stanovnika.

Zgrada biblioteke nalazi se u centru Bačke Topole, u nekadašnjoj zgradi rabinata, koja je sada u vlasništvu opštine.  Osnivač i finansijeri biblioteke su lokalna uprava Bačke Topole i Mađarski nacionalni savet, koji smatraju da je rad institucije sa istorijom dužom od sedam decenija od velike važnosti za zajednicu.

U prizemlju zgrade smeštena je prostrana čitaonica, a u potkrovlju sala za kulturne manifestacije i skupove sa 80 mesta, kao i prostorija Koder kluba za mlade programere i legat književnice Eržebet Juhas, po kojoj je biblioteka i dobila ime.

Naš katalog se nalazi na https://opac3.topolya.qulto.eu/ , a zainteresovani mogu pristupiti našim fondovima iz svojih domova.