Ugrás a tartalomra

Nyilvános felhívás városrendezédi projekt bemutatására

A helyszín városrendezési-architektonikus kidolgozásának 673/22-UP jelzésű, 2023. májusi keltezésű városrendezési projektjét, mely Topolya-város k.k. területén található 7673. számú kataszteri telkekre vonatkozik,  - mezőgazdasági komplexum tartalmának bővítésére, az újvidéki székhelyű COING Kft. ÚJVIDÉK, Felszabadulás sugárút 127., Újvidék, felelős városépítésze, Marija Milivojević, mesterfokozatú építészmérnök dolgozta ki. 

A városrendezési projekt megerősítésére a kérelmet a csantavéri székhelyű GEBI Kft. CSANTAVÉR gazdasági társaság, Tito marsall u. 46. nyújtotta be.

A bemutató 2023.07.17-én kezdődik és 2023. 07. 24-ig tart, minden munkanap 10:00-14:00 óráig, a Területtervezési, városrendezési, építési, környezetvédelmi, kommunális-lakásügyi és gazdasági osztálya irodájában, valamit a dokumentum elérhető és megtekinthető lesz a www.btopola.org.rs honlapon is.

              Az érdekelt jogi és természetes személyeket felkérjük, hogy vizsgálják meg a jelen Városrendezési Projektet, és nyújtsák be esetleges észrevételeiket és javaslataikat, kizárólag írásban, postai úton, „ÉSZREVÉTEL A 673/22 -UP VÁROSRENDEZÉSI PROJEKTTEL KAPCSOLATBAN” címmel ellátva, vagy átadhatják Topolya Községi Közigazgatási Hivatala Iktatójában, a Topolyai Közigazgatási Hivatal Területtervezési, Városrendezési, Építési, Környezetvédelmi, Kommunális-lakásügyi és Gazdasági Osztályának címezve, valamint az alábbi címre: 24300 Topolya, Tito marsall u. 30, a bemutató ideje alatt. A szóbeli észrevételeket és javaslatokat nem vesszük nyilvántartásba. 

            A Városrendezési projekttel kapcsolatos információk szolgáltatására felhatalmazott személy a nyilvános bemutató időtartama alatt : Ivana Rajić Toržić, mesterfokozatú építészmérnök,  ivana.rajic.torzic@btopola.org.rs 

Nyilvános felhívás megtekintése

Dokumentáció

Desni baner