Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Bačka Topola za 2017. godinu

Obaveštavamo sve zainteresovane da je Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine promenilo i objavilo novi, obavezujući, model za dokazivanje prava prečeg zakupa za 2017. godinu.

U skladu sa istim nadležni organ opštine Bačka Topola je dana 22.08.2016. godine raspisalo novi Javni poziv, kojim se zamenjuje Javni poziv od 01.07.2016. godine, a koji može da se  preuzme na baneru Pravo prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2017. godinu.

Rezultati konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblast javnog informisanja u 2016.godini

Rezultati konkursa ispisani 01.07.2016.godine za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblast javnog informisanja u 2016.godini možete preuzeti ovde.

Konkurs za dodelu sredstava za prevoz učenika srednjih škola

Konkurs za sufinansiranje troškova funkcionisanja i manifestacija iz oblasti poljoprivrede - 135 000 din

Konkurs za sufinansiranje troškova funkcionisanja i manifestacija iz programa udruženja građana iz budžeta Opštine Bačka Topola lokalni ekonomski razvoj - 100 000 din

Konkurs za sufinansiranje troškova funkcionisanja i manifestacija iz programa udruženja građana iz budžeta Opštine bačka Topola lokalni ekonomski razvoj - 200 000 din

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadrzaja iz oblast javnog informisanja u 2016.g

PRODUŽEN ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA-Start up

Rok za podnošenje prijava u okviru I faze Projekta podrške početnicima za započinjanje posla – Start up produžava se do 20. juna 2016. godine!

Ostali uslovi za učešće u projektu su nepromenjeni.

O B A V E Š T E Nј E

Obaveštavaju se poreski obveznici da do 4. jula 2016.godine imaju zakonsku mogućnost da podnesu zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate, uz uslovni otpis kamate. Ukoliko poreski obveznik na vreme uplaćuje rate, kao i tekuće obaveze, otpisaće mu se kamata u skladu sa zakonom.

Zahtev za odlaganje plaćanja u odnosu na lokalne javne prihode: porez na imovinu, mesni samodoprinos,  lokalne komunalne takse, podnosi se na propisanom obrascu,  u Službi za utvrđivanje i naplatu javnih prihoda u Bačkoj Topoli, ul. M. Tita 30., telefon za kontakt.(024) 715-310, lokal 110.

Ministarstvo privrede raspisuje javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju.

Pages

Subscribe to Opština Bačka Topola RSS