Javni oglas za prikupljanje ponuda za otuđenje (prodaju) građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Bačka Topola radi izgradnje

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblast javnog informisanja u 2017.g

Oglas za javnu licitaciju za davanјe u zakup i na korišćenјe poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Bačka Topola

Konkurs u oblasti sporta

Na osnovu člana 3. Stav 1. Pravilnika o dodeli sredstava iz budžeta opštine Bačka Topola i o kriterijumima i merilima za kategorizaciju sportskih organizacija broj 110-11/2015-V od 13.02.2015. Godine Komisija za dodelu sredstava u oblasti sporta, raspisuje konkurs za dodelu nepovratnih sredstava za sufinansiranje sportskih organizacija i posebnih programa  u oblasti sporta na teritoriji opštine Bačka Topola u 2017. godini.

Preuzmi konkurs >>

Preuzmi obrazac >>

Pravilnik>>

 

Konkurs udruženjima građana-za novinsko izdavačke delatnosti

Na osnovu člana 5. Pravilnika o finansiranju udruženja građana iz budžeta opštine Bačka Topola br.:110-8/2015-V od dana 04.02.2015 godine, Konkursna komisija za sprovođenje postupka dodele finansijskih sredstava udruženjima građana iz budžeta opštine Bačka Topola, raspisuje konkurs za sufinansiranje troškova funkcionisanja i manifestacija iz programa udruženjima građana iz budžeta opštine Bačka Topola. Sredstva se dodeljuju za sufinasiranje troškova funkcionisanja i manifestacija iz Programa udruženjima građana za 2017. godinu za novinsko izdavačke delatnosti.

Konkurs>>

Pravilnik>>

Izmena pravilnika>>

Obrazac>>

PRILIKOM KONKURISANJA OBRATITE PAŽNJU NA NASLOV KONKURSA I OBAVEZNO SE POZOVITE NA BROJ KONKURSA NA KOJI PODNOSITE DOKUMENTA!

Konkurs udruženјima građana-za zaštitu životne sredine

Na osnovu člana 5. Pravilnika o finansiranju udruženja građana iz budžeta opštine Bačka Topola br.:110-8/2015-V od dana 04.02.2015 godine, Konkursna komisija za sprovođenje postupka dodele finansijskih sredstava udruženjima građana iz budžeta opštine Bačka Topola, raspisuje konkurs za sufinansiranje troškova funkcionisanja i manifestacija iz programa udruženjima građana iz budžeta opštine Bačka Topola. Sredstva se dodelјuju za sufinasiranje troškova funkcionisanja i manifestacija iz Programa udruženjima građana za 2017. godinu za zaštitu životne sredine.

Konkurs>>

Pravilnik>>

Izmena pravilnika>>

Obrazac>>

PRILIKOM KONKURISANJA OBRATITE PAŽNJU NA NASLOV KONKURSA I OBAVEZNO SE POZOVITE NA BROJ KONKURSA NA KOJI PODNOSITE DOKUMENTA!

Konkurs udrženjima građana-za kulturu

Na osnovu člana 5. Pravilnika o finansiranju udruženja građana iz budžeta opštine Bačka Topola br.:110-8/2015-V od dana 04.02.2015 godine, Konkursna komisija za sprovođenje postupka dodele finansijskih sredstava udruženjima građana iz budžeta opštine Bačka Topola, raspisuje konkurs za sufinansiranje troškova funkcionisanja i manifestacija iz programa udruženjima građana iz budžeta opštine Bačka Topola.  Sredstva se dodeljuju za sufinasiranje troškova funkcionisanja i manifestacija iz Programa udruženjima građana za 2017. godinu za kulturu.

Konkurs>>

Pravilnik>>

Izmena pravilnika>>

Obrazac>>

PRILIKOM KONKURISANJA OBRATITE PAŽNJU NA NASLOV KONKURSA I OBAVEZNO SE POZOVITE NA BROJ KONKURSA NA KOJI PODNOSITE DOKUMENTA!

Konkurs udrženjima građana-za socijalnu i dečiju zaštitu

Na osnovu člana 5. Pravilnika o finansiranju udruženja građana iz budžeta opštine Bačka Topola br.:110-8/2015-V od dana 04.02.2015 godine, Konkursna komisija za sprovođenje postupka dodele finansijskih sredstava udruženjima građana iz budžeta opštine Bačka Topola, raspisuje  konkurs za sufinansiranje troškova funkcionisanja i manifestacija iz programa udruženjima građana iz budžeta opštine Bačka Topola. Sredstva se dodeljuju za sufinasiranje troškova funkcionisanja i manifestacija iz Programa udruženjima građana za 2017. godinu za socijalnu i dečiju zaštitu.

Konkurs>>

Pravilnik>>

Izmena pravilnika>>

Obrazac>>

PRILIKOM KONKURISANJA OBRATITE PAŽNJU NA NASLOV KONKURSA I OBAVEZNO SE POZOVITE NA BROJ KONKURSA NA KOJI PODNOSITE DOKUMENTA!

Konkurs udruženјima građana-za monografiju i izdavanje knjiga

Na osnovu člana 5. Pravilnika o finansiranju udruženja građana iz budžeta opštine Bačka Topola br.:110-8/2015-V od dana 04.02.2015 godine, Konkursna komisija za sprovođenje postupka dodele finansijskih sredstava udruženjima građana iz budžeta opštine Bačka Topola, raspisuje konkurs za sufinansiranјe troškova funkcionisanјa i manifestacija iz programa udruženјima građana iz budžeta opštine Bačka Topola. Sredstva se dodelјuju za sufinasiranje troškova funkcionisanja i manifestacija iz Programa udruženjima građana za 2017. godinu za monografiju i izdavanje knjiga.

Konkurs>>

Pravilnik>>

Izmena pravilnika>>

Obrazac>>

PRILIKOM KONKURISANJA OBRATITE PAŽNJU NA NASLOV KONKURSA I OBAVEZNO SE POZOVITE NA BROJ KONKURSA NA KOJI PODNOSITE DOKUMENTA!

Konkurs za sufinansiranje troškova funkcionisanja i manifestacija iz programa udruženjima građana iz budžeta opštine Bačka Topola-lokalni ekonomski razvoj

Sredstva se dodelјuju za sufinasiranje troškova funkcionisanja i manifestacija iz Programa udruženjima građana za 2017. godinu.

Konkurs>>

Pravilnik>>

Pages

Subscribe to Opština Bačka Topola RSS