Apel građanima

Opštinski štab za vanredne situacije opštine Bačka Topola upućuje apel građanima da u skladu sa usvojenim Operativnim planom sprovođenja preventivnih mera zaštite od požara  na otvorenom prostoru i šumskih požara na području opštine Bačka Topola, obevaštavaju se građani da je shodno članu 50. Zakona o zaštiti od požara zabranjeno spaljivanje ostataka strnih useva, spaljivanje smeća na otvorenom prostoru i spaljivanje biljnih ostataka. Kršenje ove Odredbe predstavlja prekršaj za pravna lica i odgovorna lica u pravnom licu kao i za fizička lica.

Najava tretmana odraslih komaraca na teritoriji opštine Bačka Topola

Obaveštavamo građane da će preduzeća Delko doo i ORIS doo u periodu od 4.7.2024.do 10.7.2024.godine izvršiti tretman sistematskog suzbijanja odraslih formi komaraca iz vazduha na teritoriji opštine Bačka Topola u naseljenim mestima: Bačka Topola, Zobnatica, Karađorđevo, Mali Beograd, Bački Sokolac, Tomislavci, Krivaja, Gornja Rogatica, Stara Moravica, Pačir, Panonija, Novo Orahovo, Pobeda, Njegoševo, Svetićevo, Kavilo, Srednji Salaš, Bajša, Bogaroš, Bagremovo, Gunaroš i tretman kritičnih priobalnih zona oko jezera.