Skip to main content

Javni konkurs za dodelu sredstava za održavanje tradicionalne manifestacije "Sarmijada"

Javni konkurs

1. Osnovni podaci

2. Predlog programa

3. Budžet projekta

4. Izjava

5. Izjava o sukobu interesa

Rang lista

Rešenje 

Desni baner