Skip to main content

Локалне комуналне таксе

Локална комунална такса за истицање фирме на пословном простору – обвезници таксе су средња правна лица, предузетници, мала и микро правна лица која имају годишњи приход преко 50.000.000,00 динара и сва велика правна лица.

ЛКТ1 Пријава локалне комуналне таксе за истицање фирме

Путем Портала локалних пореских администрација лпа.гов.рс омогућена електронска пријава за утврђивање комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору (фирмарине) .  Пријава се подноси само када дође до промена података из пријаве.

Локална комунална такса за држање средстава за игру – обвезник таксе је правно лице, предузетник или физичко лице које држи апарате за игру (игре на рачунарима, видео-аутоматима, флиперима и сл. које се стављају у погон уз помоћ новца или жетона, као и пикадо, билијар и сл. у којима се учествује уз наплату)

ЛКТ2 Пријава локалне комуналне таксе за држање средстава за игру

Подзаконски прописи у односу на локалне комуналне таксе: