Skip to main content

Избори за народне посланике Народне скупштине и избора за посланике Скупштине аутономне покрајине Војводине расписаних за 17 децембар 2023. године

Решење о бирачким местима>>

Решења о именовању чланова Општинске изборне комисије Општине Бачка Топола у проширеном саставу>>

Решења о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у СТАЛНОМ саставу за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине и избора за посланике Скупштине аутономне покрајине Војводине расписаних за 17. децембар 2023. године>>

Решења о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у ПРОШИРЕНОМ саставу за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине и избора за посланике Скупштине аутономне покрајине Војводине расписаних за 17. децембар 2023. године>>

Обавештење-Провера личних података у Јединствени бирачки списак>>

Евиденција о примљеним обавештењима за гласање ван бирачког места за изборе 17. децембар 2023. године>>

Примљени захтеви за гласање ван бирачког места>>

Обавештење о примопредаји материјала>>