Skip to main content

Обавештење подносиоцима захтева за остваривање права на накнаду трошкова анализе плодности пољопривредног земљишта на терет буџета општине Бачка Топола

         Општинско веће општине  Бачка Топола на седници одржаној дана  14.07.2023.године донело је Правилник о условима  и поступку остваривања  права на накнаду трошкова анализе плодности пољопривредног земљишта на терет буџета општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, број 16/2023).

           Наведеним Правилником је прописано да накнаду трошкова на терет буџета општине Бачка Топола може да захтева физичко лице као власник или закупац пољопривредног земљишта које се налази на територији општине Бачка Топола, а физичко лице има пребивалиште на територији општине Бачка Топола, накнада трошкова може да се тражи и за пољопривредно земљиште на којем је носилац права својине Република Србија, а корисник министарство надлежно за послове пољопривреде, и које је дато у закуп путем програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Бачка Топола.

            Физичко лице је, ради остваривања права на накнаду трошкова  анализе плодности пољопривредног земљишта, дужно да поднесе одговарајући захтев са приложеном прописаном документацијом Одељењу за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комунално-стамбене послове и привреду који се налази у прилогу.

Контакт особа: Рита Беретка, 024/715-310/лок 125

Е-маил: rita.kiskarolj@btopola.org.rs  

Преузми захтев>>

Desni baner