Skip to main content

Оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у првом кругу у општини Бачка Топола- дигитално јавно надметање

Председник општине Бачка Топола је уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС бр. 320-11-9809/2023-14 од дана 27.06.2023. год., донео Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Бачка Топола и расписао Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини.

Шодно  одредбама Правилника о условима и поступку давања у закупу и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Службени гласник РС“, бр. 16/17, 111/17, 18/19, 45/19, 3/20, 25/20, 133/20 и 63/2021) надметање се одвија електронским путем, преко wеб-апликације за спровођење јавног надметања.

Wеб-апликација за спровођење јавног надметања доступна је на званичној wеб-презентацији Управе за пољопривредно земљиште .

Рок за подношење документације за пријављивање је до 12,00 часова, дана 13.07.2023.године. Отварање понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини одржаће се дана 20.07.2023.год. са почетком у 12,00 часова.

У прилогу се налази Упутство за закупце.


Оглас

Сагласност

Закључак о ценама

Упутство за закупце

Табела

https://upz.minpolj.gov.rs/sadrzaj/

https://gp.upz.minpolj.gov.rs/InzemBid