Ugrás a tartalomra

Értesítés a mezőgazdasági földterületek termőképességének elemzése utáni költségek Topolya község költségvetésének terhére történő megtérítésére való jog érvényesítését kérelmezők számára

         Topolya Községi Tanácsa 2023. 07. 14-i ülésén meghozta a Szabályzatot a mezőgazdasági területek termőképességének elemzése költségeinek megtérítésére való jog gyakorlásának feltételeiről és eljárásáról Topolya község költségvetése terhére (Topolya Község Hivatalos Lapja, 16/2023. szám).

          Az említett Szabályzat előírja, hogy a Topolya község költségvetésének terhére történő költségtérítést természetes személy kérelmezheti a Topolya község területén lévő mezőgazdasági földterület tulajdonosaként vagy bérlőjeként, a természetes személy lakhelye Topolya község területén kell, hogy legyen, a költségtérítés pedig olyan mezőgazdasági földterületre vonatkozóan is igényelhető, amely tulajdonjogának jogosultja a Szerb Köztársaság, kedvezményezettje pedig a mezőgazdasági ügyekben illetékes minisztérium, s amelyet a Topolya község területén lévő mezőgazdasági földterületek védelmi, rendezési és használati programja által bérbe adtak. 

       A mezőgazdasági földterület termőképességének elemzése utáni költségek megtérítésére való jog érvényesítése érdekében a természetes személy köteles a mellékletben lévő megfelelő kérelmet az előírt dokumentációval együtt benyújtani a Területtervezési, Településrendezési, Építési, Környezetvédelmi, Kommunális-lakásügyi és Gazdasági Osztályhoz. 

Kapcsolattartó személy: Beretka Rita, 024/715-310/ 125-ös mellék

E-mail: rita.kiskarolj@btopola.org.rs  

 A kérelem letöltése>>

Desni baner