Ugrás a tartalomra

Hirdetés a Topolya község területén lévő állami tulajdonú mezőgazdasági földek bérbeadására az első körben - digitális nyilvános árverés

Topolya község elnöke a Szerb Köztársaság Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztériumának 320-11-9809/2023-14 számú, 2023.06.27-i keltezésű jóváhagyásával, meghozta a határozatot a Topolya község területén lévő állami tulajdonú mezőgazdasági földek bérbeadására és használatba adására vonatkozó nyilvános hirdetés kiírásáról, s kiírta a Topolya község területén lévő állami tulajdonú földek bérbeadására vonatkozó nyilvános árverésre irányuló  hirdetést.

Összhangban Az állami tulajdonban lévő földek bérbeadásának és használatra bocsátásának feltételeiről és eljárásáról szóló szabályzat rendelkezéseivel (SZK Hivatalos Közlönye, 2017/16., 17/111, 19/18, 19/45, 20/3, 20/25, 20/133 és 2021/63 számok), az ajánlattétel elektronikus úton történik, a nyilvános árverés lebonyolítására szolgáló webes alkalmazáson keresztül.

A nyilvános ajánlattétel lebonyolítására szolgáló webes alkalmazás elérhető a Mezőgazdasági Földhivatal hivatalos weboldalán. (Digitális nyilvános ajánlattétel - alkalmazás)

A jelentkezéshez szükséges dokumentáció átadásának határideje: 2023. 07. 13., 12:00 óra.
Az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek bérbeadására és használatára vonatkozó ajánlatok felbontását 2023.07.20-án 12:00 órai kezdettel tartják.

A mellékletben található az Útmutató a felhasználók számára.


Hirdetmény>>

Jóváhagyás>>

Záróhatározat>>

Útmutató>>

Táblázat>>

https://upz.minpolj.gov.rs/sadrzaj/

https://gp.upz.minpolj.gov.rs/InzemBid