Коначна листа кандидата за пописиваче који се позивају на обуку

Коначна листа кандидата који се позивају на обуку објављује се по насељеним местима/кластерима, у оквиру општине/града/градске општине за коју су се кандидати пријавили. Кандидати су груписани по насељеним местима у којима живе, односно по кластерима (два или више мањих насељених места груписано је у један кластер) и рангирани су по укупном броју бодова које су остварили на основу података наведених у пријави и на интервјуу.

Оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у другом кругу у општини Бачка Топола- дигитално јавно надметање

Председник општине Бачка Топола је уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС од дана 07.09.2023. год., донео Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Бачка Топола и расписао Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини.

Прелиминарна листа кандидате за пописиваче који се позивају на обуку

Републички завод за статистику објављује Прелиминарну листу кандидата за пописиваче који се позивају на обуку.

Прелиминарну листу можете погледати - овде.

Право на улагање приговора на Прелиминарну листу имају сви кандидати који су учествовали у изборном поступку.

Рок за улагање приговора је 02. септембар 2023. године до 16.00 часова.

Локални информациони центар за енергетску ефикасност општине Бачка Топола

Грађани односно заинтересоване стране у вези поступака, процедура и предмета током реализације мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Бачка Топола, у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији,“ могу да се обрате општини Бачка Топола на неки од следећих контаката:

Објављен ранг листа пријављених кандидата за пописиваче

Републички завод за статистику објавЉује ранг листу пријавЉених кандидата за пописиваче

За кандидате који се позивају у другу фазу селекције на Ранг-листи је наведен термин и место за предају документације и интервју.

Сматра се да су објавЉивањем ове Ранг-листе сви кандидати који су конкурисали за посао пописивача обавештени о резултатима прве фазе селекције, и о томе када и где кандидати који су ушли у другу фазу селекције треба да дођу ради предаје тражене документације и интервјуа.

Отворен је Јавни позив за добављаче и грађевинске компаније у општини Бачка Топола

У оквиру Јавног позива за подстицај енергетске ефикасности, општина Бачка Топола 22. августа 2023. године, објавио је Јавни позив за добављаче и компаније које ће изводити радове. Јавни позив ће трајати до утрошка финансијских средстава за реализацију пројекта "Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији".