Skip to main content

Јавнa предузећa

Јавно предузеће "Тржница"

Јавно предузеће за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне поптрошње и урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола

Јавно предузеће комунално стамбено грађевинске делатности "Комград"