Skip to main content

Стратегије општине

План развоја Општине Бачка Топола 2022-2030>>

Прилози>>


Локални акциони план запошљавања Општине Бачка Топола за 2023. годину>>


Локални акциони план запошљавања Општине Бачка Топола за 2022. годину>>


Локални акциони план за унапређење положаја избеглица, интерно расељених лица, повратника по основу споразума о реадмисији, тражилаца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса у Општини Бачка Топола>>


Акциони план за достизање граничних вредности за емисије у воде >>