Konkurs za sufinasiranje troškova funkcionisanja usluga socijalne zaštite – pomoć u kući, savetodavno-terapijske usluge i dnevnog boravka osoba sa smetnjama u razvoju iz namenskih transfera budžeta Republike Srbije