Skip to main content

Konačna lista kandidata za popisivače koji se pozivaju na obuku

Konačna lista kandidata koji se pozivaju na obuku objavljuje se po naseljenim mestima/klasterima, u okviru opštine/grada/gradske opštine za koju su se kandidati prijavili. Kandidati su grupisani po naseljenim mestima u kojima žive, odnosno po klasterima (dva ili više manjih naseljenih mesta grupisano je u jedan klaster) i rangirani su po ukupnom broju bodova koje su ostvarili na osnovu podataka navedenih u prijavi i na intervjuu. 

Na listi se nalaze kandidati koji su predali dokumentaciju i prošli intervju. Za kandidate koji se pozivaju na obuku u pretposlednjoj koloni stoji oznaka "Da". Kandidati kod kojih u pretposlednjoj koloni stoji "Ne" nisu pozvani na obuku. Po potrebi, ovi kandidati mogu biti pozvani na obuku naknadno. Na listi se ne nalaze kandidati:

- koji nisu pozvani na predaju dokumentacije i intervju
- koji su pozvani, ali nisu došli na predaju dokumentacije i intervju
- koji su odustali nakon intervjua
- koji su isključeni zbog neadekvatne/nepotpune dokumentacije. 

Svako eventualno odstupanje konačne rang liste u odnosu na prethodno objavljenu preliminarnu listu, posledica je postupanja po uloženim prigovorima - žalbama u skladu sa Procedurom za izbor popisivača. 

Rang lista>>

Desni baner