Skip to main content

Otvoren je Javni poziv za dobavljače i građevinske kompanije u opštini Bačka Topola

U okviru Javnog poziva za podsticaj energetske efikasnosti, opština Bačka Topola 22. avgusta 2023. godine, objavio je Javni poziv za dobavljače i kompanije koje će izvoditi radove. Javni poziv će trajati do utroška finansijskih sredstava za realizaciju projekta "Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji".

Komisija nakon formiranja prve liste privrednih subjekata koji su ispunili uslove iz Javnog poziva, vršiće po potrebi izmene i dopune iste, a najduže na svakih 15 dana. Domaćinstva koja ostvare pravo na sufinansiranje mogu nabaviti dobra i usluge isključivo od privrednih subjekata koja se nalaze na navedenoj listi. Ista će važiti do završetka projekta "Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji". 

Nakon objave prve liste privrednih subjekata opština Bačka Topola će započeti postupak odabira krajnjih korisnika (domaćinstava) putem Javnog poziva. 

Javni poziv je dostupan na zvaničnoj internet stranici opštine Bačka Topola, na sledećem linku: http://www.btopola.org.rs/sr-lat/ee_1_lat

Desni baner